Tworzenie umowy o PPP i zarządzanie nią na etapie realizacji projektu PPP. Film promujący PPP - odcinek 7 z 8

16 sierpnia 2021