Testowanie rynku w ramach przygotowań projektu do realizacji w formule PPP. Film promujący PPP - odcinek 5 z 8

16 sierpnia 2021