Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP o liderach i wyróżnionych w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2015

12 stycznia 2016

Warszawa, 16 grudnia 2015 roku