Wypowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

18 marca 2015

podczas XIX Zgromadzenia Ogólnego ZPP