List od Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego do uczestników XXVIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP

20 czerwca 2022