Wywiad TV ze Starostą Cieszyńskim Mieczysławem Szczurkiem podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP

12 października 2021