XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, 16-17 września 2021 r. - reportaż podsumowujący

12 października 2021