Obawy samorządowców związane z planami Ministerstwa Zdrowia. Refleksje z Bielska Podlaskiego

25 stycznia 2021