Wywiad z Andrzejem Szymankiem, podczas XXVI Zgromadzenia Ogólnego ZPP

13 października 2020