Wywiad ze Stanisławem Cybulą, podczas XXVI Zgromadzenia Ogólnego ZPP

12 października 2020