Wywiad z Lucyną Sokołowską, podczas XXVI Zgromadzenia Ogólnego ZPP

12 października 2020