Członek Zarządu ZPP Andrzej Potępa podczas XXVI Zgromadzenia Ogólnego ZPP

05 października 2020