Refleksje i życzenia Starosty Wałeckiego dra Bogdana Wankiewicza podczas XXV ZO ZPP

02 maja 2019