Jacek Protas, poseł, były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego i b. starosta lidzbarski.

11 kwietnia 2019