Przewodniczący Komisji Sejmowej Andrzej Maciejewski podczas XXV Zgromadzenia Ogólnego ZPP

10 kwietnia 2019