Prezes Zarządu ZPP I kadencji Antoni Jankowski podczas XXV Zgromadzenia Ogólnego ZPP

10 kwietnia 2019