Przewodniczący Komisji Sejmowej Andrzej Maciejewski poczas XXIV Zgromadzenia Ogólnego ZPP

28 stycznia 2019