Sekretarz Stanu Andrzej Dera podczas XXIV Zgromadzenia Ogólnego ZPP

28 stycznia 2019