Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli podczas Zgromadzenia Jubileuszowego ZPP

23 października 2018