Marek Pławiak, Członek Zarządu ZPP, Starosta Nowosądecki podczas Zgromadzenia Jubileuszowego ZPP

23 października 2018