Janina Kwiecień, Wiceprezes Zarządu ZPP, Starosta Kartuski podczas Zgromadzenia Jubileuszowego ZPP

23 października 2018