Ludwik Węgrzyn, Prezes Zarządu ZPP, Starosta Bocheński podczas Zgromadzenia Jubileuszowego ZPP

23 października 2018