Dr Adam Bodnar podczas XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

20 kwietnia 2018

Dr Adam Bodnar podczas XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich