Wypowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka podczas posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

04 kwietnia 2017

Wypowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka podczas posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego